Gips Project

GIPS (Gehandicapten Informatie Project Scholen.)

Wij werken aan een juiste beeldvorming bij kinderen over wat het betekent om te leven met een beperking.
Onze streven is om alle basisschoolkinderen van groep 8 ieder jaar te bezoeken.
De kinderen zijn dan een groot deel van de ochtend bezig om daadwerkelijk te ervaren wat sommige beperkingen voor consequenties hebben. Zij doen dit door middel van het beantwoorden en uitvoeren van kennis- en doevragen.
Dit gebeurt b.v door met een helpinghand een toren te bouwen van blokken, een trui aan te trekken met maar één arm alsof de andere verlamd is. Ook het rijden met een rolstoel en het geblinddoekt lopen met een taststok komen aan de orde. Aan het einde van de ochtend mogen de kinderen vragen stellen aan de leden van het MOG m.b.t.de beperkingen die de leden wel of niet hebben.
Het project wordt door zowel de leerkrachten als de kinderen zeer enthousiast ontvangen.

zie hieronder voor een impressie:

4/15