MOG staat voor..

Wie zijn wij?

Maassluis overleg voor mensen met een beperking

Het MOG behartigt de belangen van mensen met een beperking in Maassluis en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt. Bevordert deze belangen, alles in de ruimste zin van het woord.

Lees meer

Wat doen wij?

Wat doen wij!

De Stichting M.O.G. is een belangenorganisatie voor mensen met een beperking in Maassluis. De stichting participeert in het lokale en regionale netwerk van overheids- en andere belangenorganisaties.

Lees meer

Visie

Strategie en visie

Op vele fronten en disciplines constateren wij als MOG dat de zwakste schakel toch steeds weer te snel over het hoofd wordt gezien. De samenleving raakt meer en sneller geautomatiseerd en ouderen en mensen met een beperking lopen steeds meer achterstand op.

Lees meer

 

Gips

GIPS (Gehandicapten Informatie Project Scholen.)

Wij werken aan een juiste beeldvorming bij kinderen over wat het betekent om te leven met een beperking.
Onze streven is om alle basisschoolkinderen van groep 8 ieder jaar te bezoeken.

Lees meer

MOG_Logo